Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego i Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie przystępują do wielkiego projektu budowy i przebudowy infrastruktury na szlakach wielkich jezior.

- To duże zadanie, warte blisko 28 mln zł – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Przeznaczyliśmy na jego dofinansowanie ponad 23 mln z funduszy unijnych. Jego celem jest między innymi remont śluzy Guzianka I i budowa Guzianki II, ale chodzi przede wszystkim o udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior Mikołajskie i Tałty oraz przebudowę nabrzeża Jeziora Ryńskiego. Zapowiadaliśmy tę inwestycję już wcześniej, bo jest ona ujęta w strategii dla wielkiech jezior do roku 2020. Liczymy, że te działania usprawnią ruch wodny i żeglowność na tym wyjątkowym i chętnie uczęszczanym szlaku.

Projekt jest podzielony na trzy zadania.

Zadanie pierwsze będzie realizowane w Mikołajkach. Polega na udrożnieniu najwęższej części szlaku poprzez przebudowę kładki dla pieszych oraz usunięcie elementów dawnego mostu ograniczających tor wodny. Prace obejmują rozebranie istniejącej konstrukcji nośnej kładki i budowę nowej, przebudowę istniejących podpór w celu ich wykorzystania do nowej konstrukcji, oświetlenie oraz oznakowanie nawigacyjne kładki. Podwyższenie filaru i pylonu pozwali przemieszczać się swobodnie wyższym jednostkom pływającym.

Zadanie drugie polega na zagospodarowaniu linii brzegowej Jeziora Ryńskiego,
wykonaniu umocnień, które zapobiegną erozji brzegu, zapewnią dostęp do cumowania dla żeglarzy i do towarzyszącej infrastruktury. Powstaną ciągi dla obsługi jednostek pływających z infrastrukturą towarzyszącą, co zapewni komunikację do wybudowanej ekologicznej mini przystani żeglarskiej. Będą też schody oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie trzecie obejmuje budowę śluzy komunikującej jezioro Bełdany ze szlakiem żeglownym Jeziora Nidzkiego wraz z portami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią i przepławką. Realizacja śluzy Guzianka II wiąże się także z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na drodze Ruciane - Wejsuny.