Forum Turystyki

Podczas X posiedzenia Forum Turystyki rozmawiano o budowie w województwie warmińsko-mazurskim zintegrowanego systemu monitorowania i badania zjawisk związanych z ruchem turystycznym tzw. Barometru Turystycznego.

Potrzeba budowy Barometru Turystycznego wynika z dokumentów: raportu z Ewaluacji Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, opracowanego w 2014 r. oraz ze Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2025 roku oraz obserwacji i wniosków zgłaszanych przez Członków Forum.

Narzędzie pomoże określić faktyczną pozycję województwa na mapie turystycznej Polski oraz będzie odpowiedzią na potrzeby branży turystycznej w zakresie monitorowania i oceny ruchu turystycznego. To narzędzie powinno wspomagać decyzje o sposobach i kierunkach działań.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Forum Turystyki oraz zaproszeni goście: przedstawiciele branży turystycznej oraz środowiska uniwersyteckiego.

ZOBACZ PREZENTACJĘ