Artykuły z kategorii

23 Międzynarodowe Targi Turystyczne ITF Slovakiatour - stoisko Warmii i Mazur

23 Międzynarodowe Targi Turystyczne ITF Slovakiatour to impreza turystyczna rozpoczynająca sezon targowy 2017.

Udział regionu Warmii i Mazur w targach był możliwy dzięki współpracy partnerskiej ze słowackim samorządem województwa bańskobystrzyckiego.

Dla odwiedzających targi, które odbywały się w dniach 26-29 stycznia 2017 r., przygotowano materiały informacyjno-promocyjne dotyczące Warmii i Mazur. W związku z szeroką promocją Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo nie zabrakło również publikacji na temat nowej trasy rowerowej w regionie. Ponadto prezentowano aplikację „my-guide” na urządzenia mobilne, pomocną w samodzielnym zwiedzaniu Warmii i Mazur. Turyści mieli też możliwość uzyskania informacji o uruchomionym w ubiegłym roku regionalnym Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach oraz połączeniach lotniczych pomiędzy nim a wybranymi miastami europejskimi.

Uczestnictwo w tegorocznej imprezie jest sposobem na zachęcenie turystów ze Słowacji do korzystania z oferty wypoczynku na Warmii i Mazurach. Największym zainteresowaniem wśród odwiedzających targi cieszyła się Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, fortyfikacje oraz gotyckie zabytki naszego regionu. Z uwagi na dużą popularność turystyki rowerowej, wiele zapytań związanych było z uprawianiem tej formy rekreacji, dostępnością ścieżek rowerowych i miejsc noclegowych.

Prezentacja Warmii i Mazur nie była jedynym akcentem polskiej promocji na targach ITF Slovakiatour. W tym roku Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała stoisko narodowe, na którym prezentowały się m.in. Województwa Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie oraz Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP. Tu również promowano Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, na który zapraszał Krystian Herba, rekordzista Guinnessa w trialu rowerowym, dając codziennie pokazy akrobacji na rowerze.

W Bratysławie pojawiło się około 400 wystawców z kilkunastu krajów świata. Na ITF Slovakiatour obecni byli touroperatorzy, zagraniczne przedstawicielstwa turystyczne, regionalne i lokalne biura informacji turystycznej, przedstawiciele centrów narciarskich, kąpielisk termalnych, hoteli, a także firm transportowych i ubezpieczeniowych. Nie zabrakło również wystawców z branży gastronomicznej i łowieckiej oraz reprezentantów ośrodków wellness i fitness, którzy zachęcali do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. W ciągu czterech dni targi odwiedziło ponad 60 tys. osób.