Artykuły z kategorii

Logotyp projektu

W ramach Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który odbędzie się w dniach 9-10 listopada w Ostródzie, organizowany jest również konkurs na najlepsze projekty promocyjne samorządów - PRO Warmia Mazury.

Główną ideą tego konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego. Działania samorządów lokalnych mają wpłynąć na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur oraz poprawy wizerunku regionu.

Uczestnikami konkursu są gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje otoczenia biznesu i naukowe, działające w województwie: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry. Zgłaszane projekty mogą być także realizowane w partnerstwie (np. przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi czy mediami).

- Inwestycje są ważne, bo zmieniają region, równie ważne jest szerokie informowanie o ich skali i znaczeniu – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Mam tu na myśli przede wszystkim mieszkańców Warmii i Mazur, dla których poprawy życia te inwestycje powstają. Jednak w XXI wieku, w globalnym świecie myślimy znacznie szerzej i chcemy docierać szerzej, z myślą o naszych gościach, turystach, inwestorach, eksporterach. Chwalmy się zatem nie tylko pięknem natury, a także coraz lepszą infrastrukturą, która wpływa na jakość funkcjonowania.

Projekty będą oceniane w dwóch kategoriach:
- promocja ogólna - działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, sportowe wydarzenia, aktywny wypoczynek czy inicjatywy kulturalne, realizowane przez społeczeństwo lokalne,
- promocja gospodarcza - działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej gminy/miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.

Do tegorocznego konkursu wpłynęło 18 projektów (7 w kategorii promocja gospodarcza oraz 11 w kategorii promocja ogólna), które zrealizowane zostały w terminie od 1 kwietnia 2015 do 30 września 2016 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 3 listopada odbyło się posiedzenie jury, natomiast oficjalne wyniki zostaną przedstawione już 9 listopada podczas uroczystej gali w Ostródzie.

Więcej informacji na stronie internetowej www.festiwalpromocji.pl 

LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW:
Kategoria - promocja gospodarcza:
1. Urząd Miejski w Giżycku: „Twierdza Boyen w Giżycku” – działania ukierunkowane na pozyskanie inwestorów zainteresowanych rozwojem swojej działalności w kierunku innowacyjnych produktów i usług na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku. Przystosowanie zabytkowych budynków do nowych celów. Do zagospodarowania jest ok. 30 ha oraz 17 obiektów,
2. Urząd Miasta Olsztyna: System Identyfikacji Wizualnej – ma na celu budowanie tożsamości Referatu ds. Promocji Gospodarczej i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Olsztyna oraz budowanie promocji wizerunkowej gospodarczego potencjału miasta,
3. Urząd Miasta Olsztyna: Raport olsztyński rynek nieruchomości komercyjnych – odpowiedź na zainteresowanie inwestorów informacją z zakresu potencjału gospodarczego miasta. Celem projektu jest m.in. analiza potencjału ekonomicznego miasta z uwzględnieniem rynku biurowo-magazynowo-handlowego. Do założeń realizacyjnych należy też zaistnienie Olsztyna na mapie ośrodków biznesowych, w tym przede wszystkim centrów BPO/SSC,
4. Urząd Miasta Olsztyna: Portal ofert inwestycyjnych Olsztyna – baza danych o działkach do sprzedaży oraz komplet zdjęć i filmów. Ideą portalu jest też zainteresowanie inwestora planującego alokację/relokację swojego przedsiębiorstwa do Olsztyna,
5. Urząd Gminy Stawiguda: Konferencja „Razem w kierunku wzmocnienia współpracy samorządu terytorialnego i biznesu” – ideą zorganizowanej konferencji (22 października 2015) była poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości, ułatwienie inwestowania na terenie gminy, rozwój działalności Gminnej Rady Biznesu, poprawa kontaktów pomiędzy samorządem lokalnym a przedsiębiorcami,
6. Urząd Gminy Kurzętnik: „Dobrze wykorzystaj 500+ - działki za pół ceny” – celem projektu jest rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego na terenie gminy, inwestycja w przyszłość dzieci z rodzin korzystających z rządowego programu, poprawa demografii w gminie oraz zwiększenie dostępności działek budowlanych. Gmina zaoferowała 33 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,
7. Urząd Miasta i Gminy Lidzbark: Folder inwestycyjny oraz film promocyjny „Otoczenie biznesu” – folder został wydany w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Zawiera opis terenów pod inwestycje, dzięki którym ma zostać zmniejszone bezrobocie wśród mieszkańców czy zwiększyć atrakcyjność gospodarczą Lidzbarka.

Kategoria - promocja ogólna:
1. Urząd Gminy w Gietrzwałdzie – „Kopernik tu był. A Ty?” – opracowanie gry terenowej promującej Gietrzwałd jako miejsce turystyczne. Celem gry jest wskazanie miejsc na terenie wsi wartych odwiedzenia. Projekt służy promocji związanej z przyszłorocznymi obchodami 500. rocznicy przybycia Mikołaja Kopernika na ziemię gietrzwałdzką,
2. Urząd Gminy w Gietrzwałdzie: „Izba Muzealna w Warnijski Chałupsie. Nowa atrakcja turystyczna Gietrzwałdu”. Celem projektu jest prezentacja historii Warmii, historii Gietrzwałdu oraz popularyzacja gwary warmińskiej,
3. Urząd Gminy w Gietrzwałdzie – „Ratujemy Wieże w Tomarynach” - zabytkowe fortyfikacje z XIX wieku szansą rozwoju turystyki militarnej w gminie Gietrzwałd – działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności regionu. Głównym celem projektu jest stworzenie produktu turystycznego w postaci pikniku militarnego oraz zwiedzania zabytkowych wież. Powstał również folder turystyczny i wykonano prace zabezpieczające,
4. Urząd Miejski w Suszu: „EuCO Susz Triathlon 2016” – Susz od wielu lat uznawany jest za stolicę polskiego triathlonu. W 25. edycji sportowych zawodów wystartowało blisko 1900 zawodników z kraju i zagranicy.
5. Urząd Miasta Olsztyna – akcja promocyjna „Visit Olsztyn. Nocujesz - zyskujesz” – pakiet lojalnościowy, który powiązał obiekty stricte noclegowe z podmiotami świadczącymi usługi. Celem akcji jest zwiększenie ruchu turystycznego w stolicy regionu oraz rozwój funkcjonujących w mieście podmiotów branży turystycznej, rozrywkowej i usług,
6. miasto Mrągowo: „Mazury MTB – czyli Mrągowo rowerową stolicą Mazur”. Głównym celem sportowego projektu jest podniesienie atrakcyjności Mazur dla grupy pasjonatów i potencjalnych pasjonatów kolarstwa górskiego oraz promocja regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych. W okresie od kwietnia do września 2016 roku odbyło się siedem wyścigów, składających się na klasyfikację generalną. W zawodach wystartowało ponad 700 zawodników,
7. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie: „Budowanie wizerunku Portu Śródlądowego w Iławie w pierwszym roku funkcjonowania (2015-2016)” – kampania wizerunkowa, która została równolegle zrealizowana z kampanią promocyjną. Do nich należało m.in. animowanie działań z zakresu rekreacji, sportu i kultury, zwiększenie liczby jednostek pływających na szlaku Kanału Elbląskiego czy zwiększenie liczby turystów odwiedzających region,
8. Urząd Miejski w Giżycku: „Kino jachtowe w Giżycku” – to największy letni festiwal filmowy i jednocześnie jedna z największych akcji promocyjnych miasta. Według oficjalnych danych widownia w edycji w 2015 roku przekroczyła 120 tys. widzów, z kolei w 2016 roku – 100 tys. widzów,
9. gmina Olsztynek: „Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka”. Głównym celem projektu jest upamiętnienie ofiar niemieckiego obozu jenieckiego z lat 1939-1945. Placówka stanowi również ogólnodostępne centrum informacyjne. Multimedialne prezentacje skomponowane z klasycznymi eksponatami, archiwalnymi zdjęciami, mapami czy oryginalnymi publikacjami skłaniają do refleksji i pozostają w pamięci odwiedzających,
10. gmina Orzysz: „Promocja Marki Orzysz – Wojskowa Stolica Polski – Piknik Militarny wraz z Biegiem Tygrysa”. Celem projektu jest kreowanie wizerunku miasta, jej wojskowego charakteru (do 1991 roku funkcjonowała tutaj jednostka karna JW.1370) poprzez współdziałania z jednostkami wojskowymi, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu czy rewitalizacja infrastruktury powojskowej,
11. Urząd Miasta i Gminy Lidzbark: „Wydarzenie sportowe Triathlon Energy” – debiut Lidzbarka jako organizatora imprezy triathlonowej (2-3 lipca 2016 roku). W zawodach wzięło udział 200 zawodników, a kibicowało im blisko 1500 osób.