Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Agroturystyka – synergia komfortu i doznań kulinarnych – pod takim hasłem w poniedziałek 24 października organizowana jest konferencja w ERANOVA w Olsztynie. Spotkanie o godz. 10.00 otworzy marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Turystyka kulinarna i foodies jako szansa rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej Warmii i Mazur to jeden z głównych tematów, jakie poruszane będą na konferencji. Organizator – samorząd województwa warmińsko-mazurskiego - zaprasza obecnych i przyszłych gestorów bazy turystycznej na obszarach wiejskich oraz branżę odpowiedzialną za rozwój ruchu turystycznego na dyskusję dotyczącą specjalizacji, jaką w ostatnich latach, stała się tzw. turystyka kulinarna.

Podczas konferencji omówione zostaną także zagadnienia związane z możliwością produkcji i sprzedaży wytworzonej w gospodarstwach żywności oraz aspekty ekonomiczne i prawne związane z opodatkowanie tego typu działalności.