Artykuły z kategorii

Bitwa pod Grunwaldem

W piątek (16 września) będzie można dowiedzieć się, jakie skarby wydobyli w tym roku poszukiwacze na miejscu bitwy z Krzyżakami.

Zaś dzień później w turniejowe szranki staną współcześni rycerze.

Prezentacja wykopalisk odbędzie się w piątek o godz. 17.30 w pałacu Pacółtowo. Podczas spotkania podsumowany zostanie trzeci sezon międzynarodowych badań archeologicznych na Polach Grunwaldu.

Z kolei w sobotę, rozpocznie kolejna odsłona rycerskich zmagań na Polach Grunwaldu. Podczas "Jesieni Średniowiecza" odbędzie się ostatni turniej z cyklu Rycerskiej Ligi Turniejowej Grunwaldzkiej Akademii Miecza (od godz. 10), oraz pierwsza odsłona tegorocznej PLWR - Polskiej Ligi Walk Rycerskich (od godz. 14).

Trwają starania, by Muzeum Bitwy pod Grunwaldem tętniło życiem przez cały rok. W tym celu zarząd województwa warmińsko-mazurskiego wpisał rozbudowę muzeum do Kontraktu Terytorialnego, czyli dokumentu określającym kluczowe cele regionu. Inwestycja miałaby kosztować ok. 20 mln. zł, a większość tej kwoty pochodziłaby z unijnych funduszy. Obecnie trwają rozmowy z ministerstwem rozwoju, dotyczące pokrycia części kosztów z budżetu państwa. Decyzja zapadnie prawdopodobnie na przełomie września i października.

Dzięki rozbudowie, muzeum zyskałoby nową przestrzeń wystawienniczą, pomieszczenia dydaktyczne i magazyny na muzealia, a także zagospodarowany zostałby teren dookoła budynku. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb muzealnictwa XXI wieku oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych.