Artykuły z kategorii

Niemieccy dziennikarze zwiedzają zabytki na Szlaku Kopernikowskim

W dniach 9-11 września na Warmii i Mazurach przebywali dziennikarze z Niemiec.

Wizyta była związana z działaniami promującymi Szlak Kopernikowski, realizowanymi przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jej program został dostosowany do lotów z Berlina do Szyman (przylot w piątek, odlot w niedzielę) i tak zaplanowany, aby goście mogli odwiedzić najważniejsze miejsca związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika. Zakładanym efektem wizyty mają być publikacje w mediach, których przedstawiciele gościli w naszym regionie. Byli to dziennikarze: „Hamburger Abendblatt”, magazynu „Polen und wir”, rozgłośni Radio Potsdam, Radio B2 oraz Radio WSW Sachsen.

Podczas pobytu goście zwiedzili zamek w Olsztynie, zamek w Lidzbarku Warmińskim, Wzgórze Katedralne we Fromborku oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. Wizyty w olsztyńskim planetarium i obserwatorium przybliżyły im metody obserwacji nieba przez Mikołaja Kopernika. Podążając śladami wielkiego astronoma, dziennikarze odwiedzili także Dobre Miasto, Ornetę oraz Kadyny.

Szlak Kopernikowski to oznakowany drogowy szlak turystyczny o długości ok. 180 km, przebiegający przez miejsca, w których przebywał i pracował Mikołaj Kopernik. Ten najsłynniejszy mieszkaniec Warmii spędził tutaj jako kanonik kapituły katedralnej 40 lat życia, pełniąc w tym czasie różne funkcje administracyjne.