Artykuły z kategorii

Kanał Elbląski

Tylko do końca lipca trwa konkurs na przygotowanie autorskiej wycieczki w aplikacji my-guide.

Twórcy najlepszych przewodników po atrakcjach turystycznych regionu Warmii i Mazur zostaną nagrodzeni.

Tworzenie wycieczek za pomocą aplikacji my-gudie jest możliwe po zarejestrowaniu się jako jej użytkownik. Rejestracji można dokonać poprzez samą aplikację lub jej stronę internetową: www.my-guide.warmia.mazury.pl. Na stronie znajdziemy również przydatne informacje o aplikacji, wymagania systemowe oraz opis wszystkich funkcji.

Spośród nadesłanych wycieczek komisja konkursowa wybierze trzy prace. Laureaci, których wycieczki zostaną uznane za najciekawsze otrzymają nagrody pieniężne. Nagrodzone prace zostaną również opracowane w profesjonalny sposób i umieszczone w aplikacji my-guide.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania