Artykuły z kategorii

Spływ kajakowy Łyna Ława

Zakończył się XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy Łyna-Ława. Ideą imprezy jest propagowanie i rozwój współpracy transgranicznej, promocja walorów turystycznych rzeki Łyny – Ławy po obu stronach granicy polsko-rosyjskiej.

Ważna jest również popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej oraz integracja środowisk samorządowych regionów przygranicznych.

Od źródeł Łyny w okolicach Rusi z udziałem 19 osobowej grupy młodzieży rozpoczął się kolejny Międzynarodowy Spływ Kajakowy Łyna – Ława. Uczestnikami pierwszego etapu imprezy turystycznej była młodzież z Obwodu Kaliningradzkiego: Bagriatonowska i Prawdinska oraz 9 Polaków z Gołdapi, Giżycka, Olsztyna i Bartoszyc. W okresie od poniedziałku do czwartku młodzi kajakarze pokonali dystans blisko 80 km. W czwartek do młodzieży w Stanicy Wodnej w Stopkach dołączyli samorządowcy województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu kaliningradziego – tam też odbyła się odprawa graniczna.

Następnie cała grupa licząca około 90 sympatyków wypoczynku wodnego wystartowała do ostatniego etapu spływu do miejscowości Temkino znajdującej się po drugiej stronie granicy. Samorządowcy sąsiadujących regionów podczas otwarcia jak i zakończenia imprezy w swoich wystąpieniach mówili o wadze i potrzebie umocnienia wzajemnych relacji głównie poprzez organizację m.in. imprez o charakterze turystycznym, kulturalnym i sportowym. Głównym organizatorem spływu kajakowego Łyna-Ława jest Stowarzyszenie Gmin Przygranicznych ,,Łyna – Ława” pod patronatem samorządu województwa warmińsko - mazurskiego i dumy obwodu kaliningradzkiego.