Artykuły z kategorii

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

Przedstawiciele przedsiębiorstw i innych organizacji z Warmii i Mazur uczestniczyli w szkoleniach związanych z przyznaniem „Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości”, będącej jedną z kategorii w konkursie „Żagle Warmii i Mazur”.

XVI edycja konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości jest regionalną edycją Polskiej Nagrody Jakości, konkursu ogólnopolskiego organizowanego od ponad 20 lat przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie.

Nagrody, w postaci statuetek i wyróżnień, przyznawane są przedsiębiorstwom, organizacjom publicznym i organizacjom edukacyjnym, które wdrażając zarządzanie przez jakość osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów, wyrobów i usług oraz poprawę satysfakcji klientów i pracowników.

Laureatami zostają uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższą ocenę niezależnych ekspertów. Rywalizacja podzielona jest na cztery kategorie: mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe; organizacje produkcyjne i usługowe; organizacje publiczne oraz organizacje edukacyjne.

W ostatnich dniach odbyły się szkolenia i warsztaty doskonalące dla ekspertów, w których wzięli udział przedstawiciele zgłoszonych do konkursu firm oraz innych organizacji. Zajęcia prowadził przedstawiciel komitetu Polskiej Nagrody Jakości.

Do 16 lipca zaplanowano przyjmowanie ankiet samooceny, następnie do 16 września odbędą się wizyty ekspertów w organizacjach. Wręczenie statuetek oraz wyróżnień odbędzie się 4 listopada 2016 roku podczas uroczystej gali konkursu "Żagle Warmii i Mazur".

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE