Glendoria

Najlepsze obiekty turystyczne zlokalizowane na obszarach wiejskich wybierane są na Warmii i Mazurach w ramach Konkursu Agro-Eko-Turystycznego Zielone Lato.

Komisja konkursowa odwiedza co roku ponad 20 obiektów zgłoszonych do konkursu, sprawdzając m.in.: standard zakwaterowania i wyposażenia, jakość świadczonych usług rekreacyjnych, stan sanitarny obiektu, sposób żywienia gości czy oznakowanie i metody promocji działalności poszczególnych obiektów.

Zarząd województwa przychylił się do oceny komisji konkursowej i zgodnie przyznał nagrody pieniężne najlepszym z najlepszych tego typu obiektów w trzech konkursowych kategoriach: gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika; gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi oraz zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

W kategorii „wypoczynek na wsi” pierwsze miejsce otrzymuje obiekt GLENDORIA z miejscowości Ględy, należący do Krystyny Lipskiej; www.glendoria.pl . Z kolei drugie miejsce przyznano SIEDLISKU PASIEKA ze Studzianki - Marty i Tomasza Wysokińskich; www.siedlisko-pasieka.pl . Trzecie miejsce przyznano obiektowi AGROZAGADKA Z Bogaczewa, należącemu do Moniki i Macieja Lipińskich; www.agrozagadka.com W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymuje FOLWARK ŁUKNAJNO z miejscowości Łuknajno, należący do Justyny Dziak-Głowackiej; www.luknajno.pl 

W kategorii „zagrody edukacyjne” przyznano następujące nagrody:
- pierwsze miejsce otrzymuje Zagroda Edukacyjna ZIOŁOWY DZBANEK z miejscowości Sąpy, prowadzona przez Panią Ewę Nisiewicz; www.facebook.com/ziolowydzbanek 
- drugie miejsce przyznano Zagrodzie Edukacyjnej CICHE WODY z miejscowości Wężówko, którą prowadzą Państwo Anna i Wojciech Oczkowscy; www.cichewody.pl 
- trzecie miejsce otrzymuje zagroda Edukacyjna MAZURSKA IZBA REGIONALNA z Marcinkowa, prowadzona przez Panią Jolantę Hellis; www.agro-podswierkiem.jasky.pl . Nagród w kategorii „wypoczynek u rolnika” nie przyznano.

Nagrodom, o łącznej wartości 20 tys. zł., towarzyszyć będzie promocja obiektów w mediach oraz na targach i wystawach, w których samorząd województwa bierze udział, w wydawnictwach poświęconych turystyce wiejskiej a także portalach internetowych.

Więcej informacji o atrakcjach i wydarzeniach turystycznych w województwie warmińsko-mazurskim znajdziesz na www.mazury.travel