Artykuły z kategorii

Most w Mikołajkach

Od stycznia trwają prace związane z przebudową kładki nad jeziorem Mikołajskim.

Prowadzone dotychczas prace dotyczą rozbiórki starej kładki, z której zdjęto poszycie i część elementów przy przyczółkach. Przygotowywane są ponadto elementy nowej konstrukcji mostu. Stara kładka nie zostanie jeszcze całkowicie zdemontowana, posłuży do ustawienia nowej konstrukcji dlatego obok istniejącego filara, ustawiono konstrukcję pomocniczą. Zdjęcie starego pylonu nastąpi na przełomie lutego i marca.

Nowa kładka będzie miała większe światło pomiędzy lustrem wody, a poszyciem, co umożliwi swobodne przepływanie większym jednostkom. Oprócz tego w ramach inwestycji z dna jeziora zostanie zburzony filar i wyjęte ruiny starego, przedwojennego mostu, dzięki czemu poszerzony zostanie szlak żeglowny.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża.