Artykuły z kategorii

Jeziorak UM Iława

Zgłoszenia do konkursu o „Nagrodę Przyjaznego Brzegu” przyjmowane są do 31 grudnia 2015 roku.

Celem inicjatywy jest uhonorowanie osób fizycznych i prawnych zagospodarowujących polskie brzegi, promujących atrakcje wodniackie Polski oraz wyróżnianie najbardziej aktywnych zwracających się w stronę rzek, jezior i Bałtyku.

Zostaną wyróżnione duże inwestycje, w tym wspierane ze środków regionalnych, krajowych i międzynarodowych; małe inwestycje, niezależnie od źródeł finansowania i form własności oraz przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym i promocyjnym. Głównymi kryteriami oceny są:
- zrealizowane inwestycje służące turystyce wodnej – przystanie, przedsięwzięcia proekologiczne, zabezpieczanie bezpieczeństwa na akwenach, zagospodarowanie dróg wodnych, znakowanie szlaków wodnych,
- działania promocyjne, w tym wydawane mapy, przewodniki, monografie, prowadzone portale internetowe, udział w targach dla wodniaków i ogólnoturystycznych,
- tworzenie nowych „wodnych” ofert turystycznych,
- nowatorska organizacja spływów, regat, rejsów żeglarskich i motorowodnych, w tym w szczególności we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda”, które zaplanowano na 12 marca 2016 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji o atrakcjach i wydarzeniach turystycznych w województwie warmińsko-mazurskim na stronie www.mazury.travel