Artykuły z kategorii

Spotkanie w Kaliningradzie

W minionych dniach przedstawiciele branży turystycznej z Warmii i Mazur przebywali w Kaliningradzie na zaproszenie Zagranicznego Ośrodka Informacji Turystycznej w Moskwie.

Ideą wyjazdu był udział w tradycyjnie odbywającym się workshopie. Nasz region reprezentowało 15 podmiotów: touroperatorzy, hotelarze, przedstawiciele instytucji i organizacji turystycznych, a także Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Blisko 100 grupę stanowiła lokalna branża turystyczna.

Oprócz tradycyjnych rozmów odbyło się spotkanie z udziałem Polskiego Klubu Turystycznego w Kaliningradzie i strony polskiej. Wydarzenie dotyczyło wprowadzenia 14 września 2015 roku na terenie Federacji Rosyjskiej przez kraje grupy Schengen Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS). Strony uzgodniły dalsze działania na rzecz zwiększenia turystycznej wymiany przygranicznej. Tradycyjnie, wystawcy i goście zaproszeni zostali na degustację produktów regionalnych, którą przygotował Elbląski Klaster Turystyczny. Jest to doskonała okazja do bezpośrednich rozmów i zawierania umów handlowych z przedstawicielami biur turystycznych obwodu kaliningradzkiego.