Artykuły z kategorii

Giżycko

Podczas Targów Tour Salon poznaliśmy laureatów tegorocznego konkursu na najlepsze centrum „it”. Wśród wyróżnionych znalazły się również dwie placówki z naszego regionu. 

Celem inicjatywy było kreowanie konkurencyjności na rynku centrów i punktów informacji turystycznej; wskazanie podmiotów wiodących, mogących stanowić benchmark dla osób zarządzających centrami i punktami „it”; promocja dobrych praktyk ze wskazaniem pożądanych cech jakościowych organizacji i zarządzania centrami i punktami „it”oraz zwiększenie zainteresowania władz samorządowych i lokalnych tworzeniem sieci informacji turystycznej.

W konkursie brały udział wszystkie certyfikowane placówki informacji turystycznej działające zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Zgłoszone do konkursu placówki IT oceniane były za lokalizację placówki, wygląd, funkcjonalność i estetyka jej wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji oraz zaopatrzenie w materiały informacyjno- promocyjne oraz inicjatywy własne i aktywność na rynku lokalnym.

W kategorii 4 gwiazdki drugie miejsce zajęło Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku. Kapituła wyróżniła ponadto Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Iławie za włączenie się do działań zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.