Artykuły z kategorii

Fot. UM Iława

Konferencja „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” odbędzie się 8 października 2015 roku w Olsztynie. 

Celem konferencji jest pokazanie województwa jako regionu o dużym potencjalne turystycznym. Aby realizacja tego celu była możliwa, nieodzowna jest integracja przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji samorządowych, instytucji otoczenia biznesu, jak również branży turystycznej, a następnie ich silna współpraca.

Podczas wydarzenia omówione zostaną tematy z zakresu nowych trendów konsumenckich i możliwości stojących przed usługodawcami, zmiany w zarządzaniu turystyką, które stymulują rozwój oferty turystycznej oraz nowe sposoby finansowania inwestycji w turystyce.

Spotkanie w Hotelu Omegaw Olsztynie (ul. Sielska 4a) potrwa od godz. 8 do godz. 16.30. Organizatorami konferencji są Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we współpracy ze wszystkimi powiatami ziemskimi województwa. Partner wspomagający: Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna

PROGRAM KONFERENCJI:

godz. 8-9 – Rejestracja uczestników, powitalny serwis kawowy
9-9.15 – Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości – Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

9-13.30 SESJA PLENARNA
9.15-9.35 - Stymulowanie rozwoju regionu poprzez wdrażanie markowych produktów turystycznych – Anna Jaroszuk, zastępca dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
9.35-10 - Rola W-M ROT w kreowaniu i rozwoju produktów turystycznych Warmii i Mazur – Justyna Szostek, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
10-10.45 - Główne kierunki zmian w zarządzaniu turystyką stymulujące rozwój oferty turystycznej – Krystyna Hartenberger – Pater, dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
10.45-11.15 – Przerwa kawowa
11.15-12 – Nowe trendy konsumenckie jako przesłanka zastosowania nowoczesnych narzędzi komunikacji rynkowej – Magdalena Kachniewska, dr hab. prof. Szkoły Głównej Handlowej
12-12.45 - Sposoby finansowania inwestycji w turystyce – Elżbieta Nowosiadły - Fundacja Centrum PPP

12.45-13.30 – PANEL DYSKUSYJNY
13.30-14.30 – Przerwa obiadowa

14.30-15.30 SESJA WARSZTATOWA
Z powodu ograniczonej ilości miejsc w grupach warsztatowych, obowiązują wcześniejsze zapisy, które odbywać się będą w dniu konferencji w momencie potwierdzania swojej obecności na liście.

Tematy warsztatów:
1. Główne kierunki zmian w zarządzaniu turystyką stymulujące rozwój oferty turystycznej – Krystyna Hartenberger-Pater
2. Nowe trendy konsumenckie jako przesłanka zastosowania nowoczesnych narzędzi komunikacji rynkowej – Magdalena Kachniewska

15.30-16.30 – Panel dyskusyjny
16.30 – Zakończenie konferencji