Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

W finale wydarzenia „Smak Warmii Mazur i Powiśla”, który odbędzie się 23 sierpnia 2015 roku, spotkają się laureaci lokalnych konkursów.

Gotowanie „na żywo” na oczach widzów to wspaniała atrakcja dla odwiedzających Warmię i Mazury turystów. W naszym regionie takich wydarzeń jest wiele, bowiem samorząd województwa warmińsko-mazurskiego skutecznie w kilkunastu miastach na Warmii i Mazurach realizuje wieloletni „Kalendarz imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Przekrój organizowanych w ramach kalendarza zmagań konkursowych jest szeroki: dotyczy potraw z mięsa drobiowego, ryb, mąki, ziemniaków czy runa leśnego. Surowce stosowane do przygotowywania potraw zostały wyhodowane lub wytworzone w regionie przez lokalnych producentów.

W Lidzbarku Warmińskim jury, pod przewodnictwem Grzegorza Russaka, wyłoni najlepszą regionalną potrawę 2015 roku, zarówno w kategorii kucharze zawodowi jak i amatorzy. W konkursie „Na najlepszy produkt regionalny” do rywalizacji staną natomiast wytwórcy produktów prezentując:
- produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego, w tym m.in.: produkty i przetwory mięsne, produkty i przetwory z ryb, produkty i przetwory mleczarskie oraz miody.
- produkty regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami, w tym: przetwory owocowe i warzywne (także napoje bezalkoholowe), produkty zbożowe
i cukiernicze oraz z grzybami.
- regionalne napoje alkoholowe.

Do udziału zapraszamy również przedsiębiorców, rzemieślników, gospodarstwa agroturystyczne, szkoły, osoby fizyczne oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich z terenu naszego województwa.

W trakcie imprezy zaplanowano ponadto „Kiermasz żywności naturalnej, tradycyjnej i regionalnej”, na którym będzie można nabyć produkty pochodzące od członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”.

Organizatorem wydarzenia jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz gmina miejska Lidzbark Warmiński. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11 przy ul. Powstańców Warszawy.

Więcej informacji o kulinarnych konkursach na stronie internetowej www.produktregionalny.warmia.mazury.pl