Artykuły z kategorii

Wielkie Jeziora Mazurskie, fot. Wojciech Wójcik/fotowojcik.plPowiat Ełcki ogłosił przetarg na opracowanie "Koncepcji rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego".

Opracowanie pozwoli dokonać wyboru przebiegu nowego szlaku turystycznego, oszacować niezbędne nakłady finansowe, określić lokalizacje proponowanych inwestycji wraz z ich wariantowością oraz ustalić zakres działań umożliwiających wdrożenie, a następnie realizację dokumentu.

Koncepcja będzie też stanowić podstawę do opracowania aneksu do programu rozwoju turystyki w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, który będzie m.in. narzędziem do pozyskania finansowania, określonych w „Koncepcji...” przedsięwzięć, w następnym okresie programowania.

Ruszyła już także strona internetowa dotycząca projektu „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.

Pod adresem www.mazurskiszlakwodny.pl będą umieszczane aktualne informacje dotyczącego realizacji projektu.