Artykuły z kategorii

I miejsce

Ideą konkursu jest pozyskanie pamiątki, kojarzącej się z naszym regionem, symbolizującej jego kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje.

Do tegorocznego konkursu wpłynęło 49 prac twórców z całej Polski i były to m.in. rzeźby, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne czy wytwory rękodzieła artystycznego. Promowały region Warmii i Mazur i nawiązywały do jego bogactwa naturalnego i kulturowego.

Komisja konkursowa oceniła nadesłane prace i wybrała laureatów, natomiast dzisiaj (28 lipca 2015 roku) zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaakceptował wyniki:
I miejsce (dwa równorzędne):
- „WaMaKuch – gliniana podkładka pod garnek” (autor Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur)
- „Nóż do ziół” (autor Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur).
II miejsce (dwa równorzędne):
- Podstawki ceramiczne z możliwością zawieszenia jako dekoru naściennego – autor Eleonora Toś,
- Warnijski zwónusek - autor Eleonora Toś
III miejsce (dwa równorzędne):
- Niezapominajka – autor Marlena Czajkowska,
- Bandamka a’la czepiec warmiński – autor Eleonora Toś.

Tegoroczna inicjatywa „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” to szósta edycja konkursu na pamiątkę regionu. Trzy pierwsze organizowane były jako projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Podsumowaniem trzech pierwszych edycji był plebiscyt, w którym odbiorcy wybrali najciekawszą pamiątkę - produkt regionalny kojarzony z Warmią i Mazurami, służący promocji regionu.