Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu przyjmowane są do 11 września 2015 roku. 


Centra i punkty informacji turystycznej to miejsca pierwszego kontaktu turysty z wybraną przez niego destynacją. Jakość obsługi stanowi istotny element budowania wizerunku miejsc i atrakcji turystycznych.

Celem inicjatywy jest kreowanie konkurencyjności na rynku centrów i punktów informacji turystycznej; wskazanie podmiotów wiodących, mogących stanowić benchmark dla osób zarządzających centrami i punktami IT; promocja dobrych praktyk ze wskazaniem pożądanych cech jakościowych organizacji i zarządzania centrami i punktami IT oraz zwiększenie zainteresowania władz samorządowych i lokalnych tworzeniem sieci informacji turystycznej.

W konkursie mogą brać udział wszystkie certyfikowane placówki informacji turystycznej działające zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Zgłoszone do konkursu placówki IT oceniane są z uwzględnieniem w szczególności takich elementów, jak: lokalizacja placówki, wygląd, funkcjonalność i estetyka jej wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji oraz zaopatrzenie w materiały informacyjno- promocyjne oraz inicjatywy własne i aktywność na rynku lokalnym.

Więcej informacji na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej – www.pot.gov.pl