Artykuły z kategorii

Pamiątka Warmii i Mazur

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 czerwca 2015 roku.

Celem konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, kojarzącej się z naszym regionem, symbolizującej jego kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje. Przedmiotem mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Prace powinny promować Warmię i Mazury, nawiązywać do jej bogactwa naturalnego i kulturowego.

Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie organizatorowi, którym jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, pracy konkursowej oraz wypełnienie karty zgłoszenia.
Wyniki zostaną ogłoszone w sierpniu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE