Artykuły z kategorii

Zakładki do książek przydrożne kapliczki II miejsce autor Pani Urszula FarmusMożna już zgłaszać propozycje do kolejnej edycji konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.

 

 

Autorzy najlepszych projektów mogą liczyć nie tylko na nagrody, ale także na wdrożenie ich do produkcji.

 

 

Celem konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, kojarzącej się z naszym regionem, symbolizującej jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje. Przedmiotem mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Prace powinny promować Warmię i Mazury, nawiązywać do jej bogactwa naturalnego i kulturowego.

 

Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie Organizatorowi, którym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pracy konkursowej oraz wypełnienie karty zgłoszenia. Formularz karty jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja oraz w siedzibie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn.

 

Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2015 roku. Wyniki zostaną ogłoszone w sierpniu 2015 roku.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA