Artykuły z kategorii

Warszaty pretendentów do Cittaslow Warsztaty dla pretendentów do sieci Cittaslow odbyły się 22 i 23 stycznia 2015 roku w Barczewie.

 

W spotkaniu wzięło udział 41 osób, w tym zaproszeni goście i eksperci. Nie zabrakło również uczestników-przedstawicieli czterech miast zainteresowanych ideą Cittaslow z województwa warmińsko-mazurskiego: Braniewa, Lidzbarka Welskiego, Ornety i Pieniężna, miast członkowskich Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow i przedstawiciele Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako członka wspierającego Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow.


Pierwszego dnia uczestnicy zapoznani zostali z głównymi założeniami idei Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow i funkcjonowaniem Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow. Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego wyraziła uznanie dla działań podejmowanych przez miasteczka Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow i zapewniła o wsparciu województwa dla nich, będącego wszakże członkiem wspierającym Cittaslow.

 

Lech Jan Nitkowski, burmistrz Barczewa jako gospodarz przywitał gości, zaś w popołudniowej części turystycznej zaprosił do zwiedzenia miasta i jego najpiękniejszych, świeżo zrewitalizowanych obiektów. Andrzej Wojda, przewodniczący rady miejskiej w Olsztynku, w zastępstwie Pana Artura Wrochny, burmistrza Olsztynka pełniącego funkcję wicekoordynatora Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, omówił korzyści wynikające z przynależności do Cittaslow, ale również oczekiwania w stosunku do pretendentów, ponieważ miasta członkowskie coraz aktywniej angażują się w działania Cittaslow i promocję tej idei.

 

Ważną kwestią jest tu rola samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, jako członka wspierającego Cittaslow. Następnie prelekcje wygłosili: Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nt. „Cittaslow w nowym sezonie europejskim”; Włodzimierz Szelążek, prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i Marta Piskorz, dyrektor Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości i Polityki Regionalnej WMARR nt. „Program Rewitalizacji Miast Sieci Cittaslow” oraz Andrzej Bobrowicz, licencjonowany przewodnik PTTK nt. „Krajobraz małych miasteczek oczami przewodnika”.Drugiego dnia, uczestnicy warsztatów prowadzili rozmowy dotyczące funkcjonowania sieci, planowanych działań i wyzwań stojących przed siecią w 2015 roku oraz spełniania kryteriów certyfikacyjnych. Ponadto, dzięki atrakcyjnej prezentacji Ornety tytułem „Dlaczego warto być Cittaslow?”, mogli dowiedzieć się więcej o motywacji miast pretendentów do przystąpienia do sieci Cittaslow, podejmowanych przez nie inwestycjach mających na celu spełnienie wymogów certyfikacyjnych i służących przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców.


Ważnym elementem był wykład prof. dr hab. Krzysztofa Skalskiego, członka Komitetu Naukowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow nt. „Rewitalizacja miasteczek Cittaslow w kontekście społecznym i inwestycyjnym”.


Warsztaty zostały dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w ramach projektu „Promocja idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu”.