Artykuły z kategorii

Gala Nagrody JakościTylko do 24 grudnia przyjmowane będą zgłoszenia do XV, jubileuszowej edycji konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości.

 

 

Celem konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości, będącego wydaniem regionalnym Polskiej Nagrody Jakości, jest promowanie „Zarządzania przez Jakość” (TQM), jako wszechstronnego, zbiorowego wysiłku zorientowanego na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach i sferach działalności, zarówno od strony potencjału, jak i efektów.

 

 

Głównymi narzędziami-instrumentami stosowanymi w konkursie są: samooceny (oparte na modelu konkursowym) i benchmarking.

 

Technika samooceny, z punktu widzenia jakości, jest bardzo użyteczna dla każdego podmiotu. Pozwala bowiem na precyzyjne określenie mocnych stron, obszarów wymagających poprawy lub zaniedbanych poprzez koncentrowanie się na istniejących zależnościach pomiędzy: personelem, procesami i wynikami. Do tego złożona aplikacja podlega weryfikacji przez niezależnych ekspertów, w efekcie której uczestnik otrzymuje tzw. raport zwrotny, dający wskazówki dla dalszego doskonalenia.

 

W wspomnianym modelu wykorzystuje się także benchmarking (badania porównawcze lub analiza porównawcza) – praktyka stosowana w zarządzaniu, polegająca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez organizację, ze stosowanymi w organizacjach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia. Jest to praktyczna realizacją przysłowia: „trzeba się uczyć na błędach, ale lepiej uczyć się na cudzych błędach, niż na swoich”.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

 

WIĘCEJ O WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ NAGRODZIE JAKOŚCI