Artykuły z kategorii

Jezioro Jeziorak. Fot. UM Iława Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań własnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.

 

Zainteresowane pozyskaniem dotacji organizacje pozarządowe, mogą składać swoje oferty z zakresu turystyki do 12 stycznia 2015. Do podziału jest 180 tys. zł na pięć działań w turystyce.

 

 

Na wsparcie mogą liczyć:
1. Organizacja imprez turystycznych promujących atrakcje i produkty turystyczne Warmii i Mazur (obejmujących zasięgiem więcej niż jeden subregion oraz minimum 300 osób).
2. Działania mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności kadr turystycznych oraz wolontariuszy.
3. Utrzymanie trwałości i aktualizacja Portalu Turystycznego Warmia-Mazury.
4. Oznakowanie tablicami informacyjnymi obiektów zlokalizowanych na Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.
5. Wsparcie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju turystyki wpisujących się w Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowanych przez społeczności lokalne oraz partnerstwa na rzecz rozwoju.

 

Szczegóły dotyczące realizacji konkursu oraz załączniki niezbędne do wypełnienia oferty, do pobrania na www.bip.warmia.mazury.pl