Marina w Wilkasach Podczas V posiedzenia Forum Turystyki został przedstawiony proces aktualizacji Strategii Rozwoju Turystyki (SRT).


Podczas spotkania Anna Wasilewska, przewodnicząca Forum zaprosiła członków do czynnej współpracy przy tworzeniu projektu zaktualizowanej Strategii. Z kolei Anna Jaroszuk, zastępca dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie omówiła proces związany z aktualizacją SRT, sposobem monitorowania nowego dokumentu czy doborem odpowiednich wskaźników. Zaprezentowała także przykładowe wskaźniki np. dane z GUS, Eurostat.

 

Omówione zostały także rekomendacje ujęte w „Ewaluacji Strategii Rozwoju Turystyki”. Jedną z nich jest położenie silniejszego akcentu na wykorzystanie w turystyce nowych technologii. Województwo warmińsko-mazurskie przygotowało już tego typu narzędzie - my-guide mobilny przewodnik po regionie Warmii i Mazur. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja aplikacji.

 

Podczas dyskusji przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zadeklarował chęć współpracy z Departamentem Turystyki w zakresie przeprowadzania badań, analiz oraz odbywania praktyk przez studentów z kierunku „Turystyka i rekreacja”. Ponadto uczestnicy zaproponowali, by do składu Forum Turystyki zaprosić Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Olszynie oraz Północno-Wschodni Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

 

Kolejne posiedzenie odbędzie się na przełomie lutego i marca 2015 roku, na którym zostaną omówione kolejne części opracowywanej Strategii. Ocena całego dokumentu planowana jest w kwietniu 2015 roku.