Artykuły z kategorii

Bartoszyce zostały pozytywnie zweryfikowane przez organ certyfikujący Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow.

 

Kolejne miasta, których rady podjęły uchwały o przystąpieniu do sieci Cittaslow to Bartoszyce (decyzja z 27 marca 2014) z Warmii i Mazur oraz Prudnik z województwa opolskiego (30 kwietnia 2014). Obecnie trwają certyfikacyjne. Miasta te uzyskały już zgodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Bartoszyce: 21.08.2014, Prudnik: 24.07.2014).

 

4 grudnia 2014 roku Bartoszyce zostały pozytywnie zweryfikowane przez organ certyfikujący Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Po podjęciu uchwały rekomendującej członkostwo Bartoszyc przez Polską Sieć, decyzję podejmie Komitet Koordynujący Międzynarodowego Stowarzyszenia, którego najbliższe posiedzenie odbędzie się wiosną 2015 roku.

 

Prudnik ma jeszcze przed sobą tę weryfikację. Chodzi o tzw. kryteria samooceny, czyli ocenę stopnia spełniania wymagań, które zgodnie ze statutem Międzynarodowego Stowarzyszenia.

 

Miasto będące członkiem Cittaslow musi spełniać w ponad 50%. Wymagania te są bardzo szczegółowe i dotyczą siedmiu makroobszarów: energia i polityka środowiskowa; polityka infrastrukturalna; polityka jakości życia miejskiego, rolnictwo, turystyka, rzemiosło; gościnność, świadomość, szkolenia; spójność społeczna; partnerstwa.