Artykuły z kategorii

Dofinansowana zostanie turystyka seniorówKomisja Europejska zachęca do składania wniosków o dofinasowanie międzynarodowej wymiany turystycznej seniorów oraz osób młodych poza sezonem turystycznym.

 

 

Projekty można składać do 15 stycznia 2015 r.

 

 

Celem konkursu jest m.in. wzmocnienie konkurencyjności europejskiego sektora turystycznego poprzez wydłużenie sezonu turystycznego dzięki zwiększeniu mobilności seniorów (55+) i osób młodych (15-29 lat). W ramach konkursu należy zaprojektować albo rozwinąć koncepcję produktu turystycznego skierowanego do tych dwóch grup oraz przeprowadzić test pilotażowy.

 

Do konkursu mogą zgłaszać się konsorcja złożone z 4-8 partnerów z 4 różnych krajów (co najmniej jeden partner reprezentujący administrację publiczną, jeden z organizacji reprezentującej seniorów lub osoby młode i jeden przedstawiciel przedsiębiorców turystycznych).

 

Na stronach konkursu znajduje się baza, gdzie można szukać partnera do projektu bądź samemu zgłosić i opublikować zainteresowanie udziałem w konsorcjum.

 

Szczegółowe informacje wraz z całą dokumentacją znajdują się na stronach Komisji Europejskiej.

 

Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2015 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI