Artykuły z kategorii

GiżyckoWe środę 5 listopada w Giżycku odbędzie się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Weźmie w nim udział marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas.

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem gmin, miast i powiatów znajdujących się w obrębie Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Zostało powołane do wsparcia realizacji założeń wynikających ze strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, samorządności lokalnej oraz promocji osiągnięć ich członków.

 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy ulicy al. 1 Maja 14.