Zabytkowy park w Bludziach Zakończyła się rewitalizacja parku podworskiego w Bludziach.

 

 

Za unijne pieniądze usunięto krzaki i wyeksponowano starodrzew. Jest też nowy plac zabaw i ścieżki spacerowe.

 

 

Zabytkowy park w Bludziach leży na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Romnickiej. Położony 3 km na północ od Dubeninek teren, jest częścią dawnego zespołu dworsko-parkowego. Został założony w stylu krajobrazowym na wzgórzu stromo opadającym ku rzece Bludzi.

 

Po wojnie majątek podzielił los wielu innych tego typu miejsc. Drewniany dwór rozebrano, a park podworski zarastał, zatracając swój pierwotny charakter. W ostatnich latach tylko wytrwali turyści przedzierając się przez zwarte krzewy śnieguliczki i pokonując liczne pokrzywy docierali na szczyt parkowego wzgórza, by zobaczyć stojący tu pomnik przyrody - dąb szypułkowy „Dworzanin”.

 

Dzięki uczestnictwu Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w projekcie finansowanym ze środków unijnych, park podworski w Bludziach doczekał się rewitalizacji.

 

W ramach prac usunięto zbyt rozrastające się krzewy i podrosty wyeksponowując starodrzew parkowy. Część drzew poddano specjalistycznym zabiegom pielęgnacyjnym, takim jak czyszczenie ran, zakładanie wiązań, udrożnianie dziupli. Posadzono ponad 3600 roślin z kilkudziesięciu gatunków charakterystycznych dla dawnych XIX-wiecznych założeń parkowych. W miarę możliwości odtworzono osie widokowe oraz przebieg dawnych alejek, na których w kilku miejscach zbudowano drewniane schody. Przy ścieżkach ustawiono kamienne ławki i kosze.

 

Na terenie parku wytyczono też ścieżkę dendrologiczną opisującą 14 gatunków drzew i krzewów. Powstał plac rekreacji dla dzieci, parking i miejsca ze stojakami na rowery. Wydano także folder turystyczny opisujący historię i walory tego miejsca. Za parking i zwiedzanie parku nie są pobierane opłaty.

 

Prace rewitalizacyjne parku przeprowadzono w ramach projektu „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”. Projekt ten realizowany jest przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich we współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim i Kujawsko-Pomorskim, w imieniu których zadania projektu wykonują poszczególne parki krajobrazowe.

 

FOLDER DO POBRANIA

 

Fot. Park Krajobrazowy Puszcza Romnicka

 

Zabytkowy park w Bludziach Zabytkowy park w Bludziach Zabytkowy park w Bludziach