Artykuły z kategorii

Statuetka PRO Warmia i MazuryPRO Warmia i Mazury 2014 to konkurs na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu.

 

 

Zgłaszane propozycje mogą mieć różną formę: od reklamy w mediach, przez projekty w portalach społecznościowych, po drukowane wydawnictwo promocyjne.

 

 

Organizatorem konkursu PRO Warmia i Mazury 2014 jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Do rywalizacji można zgłaszać projekty realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego od 1 listopada 2013 do 30 września 2014 roku.

 

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:

 

  • projekt promocyjny w obszarze turystyki (projekt przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy/ miasta),
  • projekt promocyjny w obszarze gospodarki (projekt przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej gminy/ miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji),
  • projekt promocyjny w obszarze sportu i rekreacji (projekt przedstawiający działania promujące sportowe wydarzenia oraz aktywny wypoczynek w gminie/ mieście),
  • projekt promocyjny w obszarze kultury (projekt przedstawiający działania promujące inicjatywy kulturalne w gminie/ mieście, angażujące społeczeństwo lokalne).

 

Główną ideą konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z Warmii i Mazur. Chodzi o upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej prowadzonych przez samorządy regionu.

 

Zgłoszenie należy przesyłać do 10 listopada. Nagrodzone i wyróżnione projekty poznamy 27 listopada na Gali Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur w Działdowie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I KARTA ZGŁOSZENIOWA