Celem publikacji, która powstała na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, jest monitorowanie i analiza konkurencyjności cenowej wybranych grup produktów turystycznych.


Publikacja składa się między innymi z porównania cen na wybranych rynkach turystycznych, oceny stopnia konkurencji na wybranych rynkach emisyjnych, zróżnicowania cen w bazie noclegowej, analizie cen i zakresu usług dodatkowych, innych zmiennych wpływających na poziom cen, analizie konkurencyjności polskiego produktu turystycznego oraz analizie relacji ceny do użyteczności.


Badania zostały przeprowadzone latem 2014 roku i stanowią kontynuację wieloletniego projektu.

 

ZOBACZ