Artykuły z kategorii

Spotkanie organizowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 22-23 października 2014 roku w Lidzbarku Warmińskim.


IV konwent kierowany jest do informatyków jednostek samorządu terytorialnego, prezydentów, burmistrzów, starostów wójtów oraz sekretarzy JST z województwa warmińsko-mazurskiego.


W trakcie spotkania przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w przyszłej perspektywie finansowej w kontekście realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur oraz projektu: Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – woj. warmińsko-mazurskie.
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w minionych miesiącach podjął inicjatywę stworzenia Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, który realizowany wspólnie z powiatami i gminami stanie się fundamentem rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w regionie.

 

W wyniku konsultacji opracowany został list intencyjny dotyczący porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur. Inicjatywa ma na celu obniżenie barier inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz zacieśnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Warmii i Mazur. Potwierdzeniem woli wspólnej realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur będzie zawarcie Porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.

 

Konwent organizowany będzie również przy współpracy firm specjalizujących się w branży teleinformatycznej. Na stoiskach wystawienniczych dostępny będzie sprzęt demo oraz wsparcie inżyniera, który omawiał będzie możliwości prezentowanego sprzętu. W trakcie konwentu poruszona zostanie kwestia backupu danych, macierzy oraz zaprezentowane zostaną najlepsze rozwiązania w tym zakresie. Podczas prezentacji VMware, przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące wirtualizacji środowiska – korzyści funkcjonalne, możliwość stworzenia niezwykle skalowalnego środowiska.

 

Koncepcja konwentu zakłada podział konferencji na kilka bloków, z których pierwsze kierowane są w głównej mierze do przedstawicieli kadry zarządzającej JST, kolejne natomiast, osobom technicznie odpowiedzialnych za wdrożenia rozwiązań i systemów teleinformatycznych w JST.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zaproszenie kierowane jest do maksymalnie dwóch osób z każdej JST (osoby decyzyjnej i informatyka). Zgłoszenia przyjmowane są do 17 października 2014 roku.

 

W Hotelu Krasickim planowana jest również konferencja, która odbędzie się 24 października. Jej celem będzie prezentacja Warmii i Mazur, jako regionu innowacyjnego i regionu nowoczesnych rozwiązań w kontekście realizowanego obecnie projektu: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Podczas trwania konferencji możliwe będzie nawiązanie dialogu pomiędzy Przedstawicielami Biznesu branży IT, Telekomunikacyjnymi Operatorami Lokalnymi oraz realizatorem projektu SSPW – spółką Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe. Organizatorem konferencji jest firma Profile sp. z o.o.


Więcej informacji oraz szczegółowy program konwentu na stronie internetowej http://konwentit.warmia.mazury.pl/