Artykuły z kategorii

Konferencja „Sektorowa Rama Kwalifikacji w Turystyce” odbędzie się 28 października 2014 roku w Warszawie.

 

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w obszarze kwalifikacji w turystyce, w tym przede wszystkim Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turystyce (SRKT) oraz jej roli na tle Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce, a także zachęcenie do aktywnego włączenia się przedstawicieli branży w proces tworzenia SRKT.

 

Konferencja jest organizowana we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE), który jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. IBE jest odpowiedzialne za realizację projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, w ramach którego powstaje SRKT.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 października 2014 roku. WIĘCEJ INFORMACJI