Artykuły z kategorii

smaki warmii mazur powiaslaKulminacją tegorocznych zmagań kucharzy, organizowanych przez samorząd województwa, będzie Finał regionalny konkursów „Smak Warmii Mazur i Powiśla” organizowany 24 sierpnia przy ul. Powstańców Warszawy w Lidzbarku Warmińskim, gdzie spotkają się laureaci poszczególnych konkursów. Jury, pod przewodnictwem Grzegorza Russaka, wyłoni najlepszą regionalną potrawę 2014 roku, zarówno w kategorii kucharze zawodowi, jak i amatorzy.

 

W konkursie „Na najlepszy produkt regionalny” do rywalizacji staną natomiast wytwórcy produktów prezentując:
- produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego, w tym m.in.: produkty i przetwory mięsne, produkty i przetwory z ryb, produkty i przetwory mleczarskie oraz miody,
- produkty regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami, w tym: przetwory owocowe i warzywne (także napoje bezalkoholowe), produkty zbożowe i cukiernicze oraz z grzybami,
- regionalne napoje alkoholowe.

 

Do udziału w tym konkursie zapraszamy również przedsiębiorców, rzemieślników, gospodarstwa agroturystyczne, szkoły, osoby fizyczne oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich z terenu naszego województwa.

 

Relacja z konkursów transmitowana będzie on-line na stronie www.warmia.mazury.pl. Początek 24 sierpnia o godz. 10.

 

Regionalne produkty będą do nabycia podczas organizowanego w trakcie trwania imprezy „Kiermaszu żywności naturalnej, tradycyjnej i regionalnej” pochodzącej od członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”.

 

Organizatorem wydarzenia jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz gmina miejska Lidzbark Warmiński.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.