Artykuły z kategorii

kajakSpotkanie odbędzie się w czwartek, 12 czerwca o godz. 10 w Olsztynie, w Centrum ERANOVA.

 

Celem konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” jest pokazanie województwa jako regionu o dużym potencjalne turystycznym. Aby realizacja tego celu była możliwa, nieodzowna jest integracja przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji samorządowych, instytucji otoczenia biznesu, jak również branży turystycznej, a następnie ich silna współpraca. Dlatego podczas rozmów zostanie położony szczególny nacisk na proces tworzenia produktu turystycznego, a następnie jego dystrybucji i sprzedaży.

 

Uczestnicy konferencji po sesji plenarnej będą mogli wymienić swoje doświadczenia podczas panelu dyskusyjnego, a następnie wziąć udział w sesjach warsztatowych w następujących obszarach tematycznych:
1. Jak stworzyć ofertę turystyczną maksymalnie trafiającą w prefenrencje turystów i bazującą na atutach regionu?
2. Jak znaleźć najbardziej dochodowe rynki odbiorów oferty turystycznej i jak zainwestiwać w promocję, żeby zyskać najwięcej?
3. Efektywne rynkowo modele współpracy i platformy sprzedaży oferty turystycznej.

 

Organzatorzy konferencji: Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz wszystkie powiaty ziemskie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Warto również podkreślić, że po raz kolejny mamy możliwość zaprezentowania, że partnerstwo na rzecz jednego celu przynosi wymierne korzyści. Wspólne finansowanie pozwala minimalizować koszty na rzecz osiągnięcia  większych korzyści. W tym przypadku daje możliwość spotkania się szerokiego grona środowisk turystycznych, wymiany doświadczeń oraz poznania w oparciu o wiedzę specjalistów i jednocześnie praktyków, nowych wyzwań, sposobów na wykorzystanie istniejących szans w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej regionu.