kajakPodsumowanie i zamknięcie projektu odbędzie się podczas konferencji w czwartek, 15 maja w sali sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie. Początek spotkania o godz. 10.

 

Rozmowy o modernizacji sieci punktów informacji turystycznej Urząd Marszałkowski rozpoczął w 2009 roku, zapraszając do współpracy potencjalnych partnerów. Chęć udziału w projekcie wyraziły 23 jednostki. Efektem tej współpracy stał się system informacji turystycznej, którego dopełnieniem jest aplikacja do indywidualnego zwiedzania i planowania pobytu na Warmii i Mazurach „my-guide”, przeznaczona na urządzenia mobilne, również stworzona w ramach projektu.

 

W wyniku realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w województwie warmińsko-mazurskim powstały 23 nowoczesne punkty informacji turystycznej (w Bartoszycach, Biskupcu, Ełku, Fromborku, Gietrzwałdzie, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Jedwabnie, Kętrzynie, Kozłowie, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Mrągowie, Olecku, Olsztynie, Orzyszu, Ostródzie, Pieckach, Piszu, Rynie, Tolkmicku oraz Węgorzewie). Zostały one odnowione oraz wyposażone w infrastrukturę sprzętowo-techniczną (nowe komputery, sprzęt biurowy, umeblowanie). Zmodernizowane punkty zostały również oznakowane. Co najważniejsze, punkty te są obecnie w większym stopniu dostosowane do obsługi turystów o różnym stopniu niepełnosprawności, m.in. zostały w nich wyeliminowane bariery architektoniczne oraz można w nich skorzystać ze specjalnego oprogramowania Window-Eyes.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników najnowszych technologii przygotowano aplikację „my-guide” na urządzenia mobilne. Jest ona jednym z najbardziej rozbudowanych i funkcjonalnych systemów na rynku, przystosowanym do indywidualnego zwiedzania. „my-guide”, dzięki bogatemu zasobowi treści merytorycznych (który będzie rozbudowywany), pozwala na odkrywanie atrakcji regionu w każdym miejscu, w którym znajduje się użytkownik. Jako jedna z nielicznych aplikacji, „my-guide” został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki zastosowaniu standardów WCAG 2.0 na poziomie AA. Aplikacja jest również przetłumaczona na trzy języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski. Dzięki temu „my-guide” to wspaniałe narzędzie dostępne dla każdego turysty, który zdecyduje się odwiedzić region Warmii i Mazur.

 

Projekt „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” rozpoczął się 20 lipca 2009 roku, jego zakończenie nastąpi 30 czerwca 2014 roku.

 

Całkowita wartość projektu to nieco ponad 2,4 mln zł, w tym wkład własny partnerów to około 344 tys. złotych, kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 to prawie 1,95 mln zł.

 

Program konferencji
10:00-10:10 – powitanie gości
10:10-10:40 – Prezentacja projektu  – Anna Jaroszuk, zastępca dyrektora Departamentu Turystyki
10:40-11:10 – Rozwój systemu informacji turystycznej w Polsce – Magdalena Ragus, zastępca dyrektora Departamentu Systemów Informacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej
11:10-11:30 – Podnoszenie jakości obsługi turysty w punktach informacji turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim – Justyna Szostek , dyrektor biura Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
11:30-11:50 – Dostępność zasobów turystycznych dla osób niewidomych i niedowidzących – Tadeusz Milewski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych
11:50-12:10 – Warmia i Mazury w kieszeni – prezentacja systemu „my-guide” do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur – Rafał Ogonowski, Robert d’Aystetten, przedstawiciele wykonawcy, firma Sprint SA o. Olsztyn
12:10-12:30 – panel dyskusyjny, podsumowanie konferencji
12:30-13:30 – Poczęstunek, możliwość zapoznania się z systemem „my-guide” przy stanowiskach do prezentacji
13:30 – zakończenie konferencji