Artykuły z kategorii

urzad fotoTegoroczne edycje rozpoczną się 12 lutego. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur potrwa do 19 maja, do konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości można się natomiast zgłaszać do 14 marca.

 


WARMIŃSKO-MAZURSKA NAGRODA JAKOŚCI
Konkurs jest regionalną edycją Polskiej Nagrody Jakości, konkursu ogólnopolskiego organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie (obecnie rozpoczął się nabór do XX edycji). Nagroda i jej wydania regionalne służą propagowaniu polskiego kierunku koncepcji Kompleksowego Systemu Zarządzania Jakością.

 

Nagrody przyznawane są przedsiębiorstwom, organizacjom publicznym i organizacjom edukacyjnym, które wdrażając Zarządzanie przez Jakość osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów, wyrobów i usług oraz poprawę satysfakcji klientów i pracowników. Laureatami konkursu zostają uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższą ocenę niezależnych ekspertów i Komitetu Konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości.

 

Konkurs jest podzielony na cztery kategorie:
- mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe;
- organizacje produkcyjne i usługowe;
- organizacje publiczne;
- organizacje edukacyjne.  

 

W każdej kategorii 11-osobowy Komitet Konkursu, w skład którego powoływani są w szczególności radni sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele uczelni z regionu, na których są wydziały organizacji lub/i zarządzania, szefowie oddziałów banków, może przyznać:
- do 2 Statuetek za Doskonałość Zarządzania,
- Wyróżnienia I stopnia za Doskonałość Zarządzania,
- Wyróżnienia za Doskonałość Zarządzania,
- Wyróżnienia za Zaangażowanie w Doskonałość Zarządzania.

 

Harmonogram konkursu:
12 lutego - ogłoszenie XIV edycji konkursu  
Do 14 marca - przyjmowanie zgłoszeń  
20 - 21 marca - szkolenie dla uczestników  
Do 31 maja - przygotowanie samooceny
Do 30 czerwca - ocena ankiet przez ekspertów i zakwalifikowanie uczestników do kolejnego etapu
Do 30 września - wizyta ekspertów w organizacjach i końcowa ocena
6 listopada – Gala Jakości - ogłoszenie wyników XIV edycji – wybór laureatów

 

Dotychczas odbyło się 13 regionalnych edycji konkursu, wzięło w nich udział ponad 200 organizacji z całego województwa. Komitet w ciągu 13 lat przyznał: 35 statuetek, 88 wyróżnień oraz 9 nagród (w tym dwie indywidualne) specjalnych za popularyzację w regionie problematyki Zarządzania przez Jakość.

 

 


KONKURS NAJLEPSZY PRODUKT I USŁUGA WARMII I MAZUR

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych produktów i usług w naszym regionie oraz ich promocja na rynkach: lokalnym, krajowym i Unii Europejskiej.

 

Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę w kategorii produkt są: jakość produktu, innowacyjność, konkurencyjność, trwałość i bezpieczeństwo produktu, opinie odbiorców, zgodność z normami ekologicznymi, usługi dodatkowe, estetyka opakowania, promocja regionu poprzez produkt.

 

Kryteria, które są brane pod uwagę w kategorii usługa to: jakość obsługi, zgodność usługi z oczekiwaniami klienta, innowacyjność, konkurencyjność, opinie odbiorców, usługi dodatkowe, promocja regiony poprzez usługę.

 

Konkurs obejmuje 9 kategorii, z czego cztery dotyczą produktów, a pięć – usług. Kategoria dotycząca produktów podzielona jest na:
- produkt żywnościowy;
- produkt żywnościowy o charakterze przemysłowym;
- produkt przemysłowy;
- produkt rzemieślniczy i usługa rzemieślnicza.

 

Kategoria dotycząca usług podzielona jest na:
- usługa gastronomiczna;
- usługa turystyczna;
- usługa medyczna – szpitale;
- usługa medyczna – przychodnie;
- wydarzenia.

 

Wyboru najlepszych produktów i usług dokonują także konsumenci - czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”, słuchacze Polskiego Radia Olsztyn i widzowie TVP Olsztyn. Jury bierze pod uwagę głosy konsumentów przy dokonywaniu ostatecznego werdyktu.

 

W każdej z kategorii, spośród nominowanych produktów czy usług, z reguły czterech, 8-osobowe Jury Konkursu, w skład którego wchodzą przedstawiciele współorganizatorów,  trzech przedstawicieli województwa i dwóch przedstawicieli środowiska naukowego z regionu, może przyznać:
- do dwóch Statuetek,
- Wyróżnienie I Stopnia,
- Wyróżnienie II Stopnia.

Wciągu 9 lat trwania konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur zostało nominowanych ponad 250 podmiotów z różnych branż, 64 z nich otrzymało statuetki, w tym jedną – specjalną, 64 - wyróżnienia I stopnia a 54 - wyróżnienia II stopnia.    

 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez samorząd województwa wspólnie z Edytorem Sp. z o.o. – wydawcą „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”,  Polskim Radiem Olsztyn S.A i z olsztyńskim oddziałem TVP.

 

Harmonogram konkursu:


12 lutego – ogłoszenie X edycji konkursu

Do 19 maja - przyjmowanie zgłoszeń

Do 23 maja - nominowanie do 4 organizacji w każdej kategorii przez Jury konkursu

Od 1 czerwca do 30 września - emisje informacyjne o nominowanych w Gazecie Olsztyńskiej / Dzienniku Elbląskim, Polskim Radiu Olsztyn oraz TVP Olsztyn

Od 1 czerwca do 30 września - głosowanie konsumentów na nominowanych

6 listopada - Gala Jakości - ogłoszenie wyników X edycji – wybór laureatów