Artykuły z kategorii

forum turystyki ostrodaOd 6 do 8 grudnia w Ostródzie odbyło się IX Forum Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa. W trzydniowych obradach uczestniczyło 75 przedstawicieli kół oraz stowarzyszeń przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, biur podróży, a także administracji samorządowej.

 

Głównym celem spotkania (odbywającego się pod hasłem „Pilotaż i przewodnictwo po deregulacji”) było opracowanie podstawy programowej szkolenia i systemów egzaminacyjnych, jak również kształcenia praktycznych umiejętności zawodowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Forum stało się także okazją do wręczenia nagród młodym laureatom konkursu pt. „Jak wyobrażam sobie pracę przewodnika turystycznego”.

 

Efektem obrad IX Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Ostródzie było podpisanie przez ich uczestników porozumienia w sprawie wspólnego budowania systemu kształcenia oraz egzaminowania pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w Polsce.

 

Uczestnicy wzięli też udział w programie „Atrakcje zimowe Mazur Zachodnich: Grunwald 1410 – Tannenberg 1914 – śladami wielkich bitew”, zakończonym obradami w pałacu w Pacółtowie.

 

W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in.: Stanisław Gorczyca - senator RP, wicemarszałek województwa Gustaw Brzezin oraz Joanna Tomczak - przedstawiciel Ministra Sportu i Turystyki. Forum zorganizowane zostało przez Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek przy współudziale samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.