ilustracja do tekstu W ramach projektu „Cyfrowe Warmia i Mazury”, realizowanego przez elbląskie CSE „Światowid”, zdigitalizowane zostały już pierwsze zabytki z Warmii i Mazur.

 

Projekt „Cyfrowe Warmia i Mazury” ma na celu inwentaryzację dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie wiedzy o zabytkach i cennych obiektach znajdujących się w naszym regionie.

 

Obecnie trwają prace nad digitalizacją warmińskich kapliczek, które nadają regionowi kolorytu i unikalnego charakteru. Zespół CSE „Światowid” przygotowuje się również do rozpoczęcia skanowania drobnych obiektów znajdujących się w zbiorach pięciu muzeów w regionie. Każda instytucja wytypowała pięć przedmiotów, które ze względu na swoje cechy charakterystyczne są szczególnie warte zdgitalizowania. Znajdują się wśród nich monety, fragmenty uzbrojenia, przedmioty codziennego użytku czy dzieła rzemiosła artystycznego.

 

Efektem działania będzie podstrona „Cyfrowe Warmia i Mazury”, zawierająca zdigitalizowane materiały i obiekty będące w posiadaniu muzeów Warmii i Mazur, w tym obiekty w formacie 3D. Materiały posłużą również do prowadzenia lekcji edukacyjnych i e-learningu w utworzonym punkcie dostępowym.

 

Partnerami projektu są Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny  w Olsztynku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu.

 

Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.