Artykuły z kategorii

Most obrotowy w Giżycku

W Giżycku mają taką tradycję, że w śmigus-dyngus zamiast oblewać się wodą, sami do niej wskakują.

Dlatego 17 kwietnia 2017 roku już po raz 26. miłośnicy tego niecodziennego sportu będą skakać do wody z mostów na Kanale Łuczańskim. Kto się do nich nie przyłączy, może chociaż popatrzeć.

Kajak. Fot.stockvault.net

Warmia i Mazury wspólnie z województwami mazowieckim i podlaskim przystępują do wypromowania nowego produktu turystycznego.

Będzie to szlak wodny Pisa-Narew.

Ilustracja do tekstu

Ideą publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania idei partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w turystyce, a także przedstawienie doświadczeń i potencjalnych korzyści wynikających z realizacji inwestycji w tej formule.

Informacje te mogą zachęcić do zainicjowania nowych projektów, które przyczynią się do rozwoju turystyki.

Rozmowy o turystyce w Kaliningradzie

W dniach 07 – 08 kwietnia 2017 roku w Kaliningradzie branża turystyczna Warmii i Mazur uczestniczyła w tradycyjnie odbywającym się wiosennym workshopie.

Region nasz reprezentowało 15 podmiotów, byli to: touroperatorzy, hotelarze, przedstawiciele instytucji i organizacji turystycznych, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.