Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia w granicach województwa warmińsko-mazurskiego obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork /Krasnołęka oraz uchylenia Uchwały Nr IV/112/15 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r.

Zaproszenie skierowane jest do Rady Działalności Pożytku Publicznego województwa warmińsko-mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ilustracja do tekstu

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie zacznie się wielkie sadzenie. W tym roku olsztyńscy leśnicy posadzą 21,5 mln drzew. W skali całego kraju będzie to ponad pół miliarda sadzonek.

Tej wiosny olsztyńscy leśnicy posadzą nowy las na powierzchni prawie 4000 hektarów. Aż 14 procent z tej powierzchni (540 hektarów) to odnowienia naturalne, czyli takie, gdzie nowy drzewostan powstaje z samosiewów.

Logotyp projektu

Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do czwartej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris.

Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Sprzątanie Pisy 2016

Jubileuszową akcję zaplanowano na 1 kwietnia.

Zbiórka uczestników odbędzie się o godz. 9 przy moście kolejowym w Piszu.