Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Wraz z nadejściem wiosny przyroda budzi się do życia. Okazję do odkrywania tajników natury jej miłośnicy będą mieli od 31 marca do 2 kwietnia 2017 podczas 6. edycji ogólnopolskiej imprezy edukacyjnej Noc Sów, w której aktywny udział wezmą także nadleśnictwa z Warmii i Mazur.

Na przełomie marca i kwietnia sowy stają się wyjątkowo aktywne i dają o sobie znać szczególnie w nocy. Dla wszystkich przyrodników z zacięciem ornitologicznym wieczorny spacer leśnymi traktami będzie więc doskonałą okazją do usłyszenia pohukiwania tych niezwykłych ptaków lub zobaczenia ich w locie.

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich - logo

To już dziesiąta edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów, tym razem pod hasłem „MÓJ Region: Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Zgłoszenia można nadsyłać do 7 kwietnia.

Pszczoła na mleczu. Fot. www.stockvault.net

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na konferencję pt. „Zatrucia pszczół”.

Spotkanie odbędzie się 30 marca o godz. 10 w sali konferencyjnej przy ul. Jagiellońskiej 91.

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/64/14 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miłomłyn oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miłomłyn.

Zaproszenie skierowane jest do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.