Artykuły z kategorii

Fot. http://wfosigw.olsztyn.pl

W Olsztynie podsumowano program „Prosument na Warmii i Mazurach”, który w naszym regionie wdrażał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Spotkanie było również okazją do zaprezentowani nowego programu pożyczkowego „EWA”, z którego mogą korzystać osoby fizyczne

Ilustracja do tekstu

Inwestycje w transport zbiorowy warte blisko 60 mln zł zostaną zrealizowane w Olsztynie i w Stawigudzie. Taką decyzję zaakceptował zarząd województwa po rozstrzygnięciu konkursu na ekomobilność w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Olsztyna, które zostaną zrealizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ekomobilność w tym programie oznacza budowę lub przebudowę dróg dla rowerów, traktów pieszych, energooszczędnego oświetlenia ulicznego, przejść dla pieszych oraz infrastruktury rowerowej (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów), a także zakup niskoemisyjnego taboru.

Elewacja bloku przed ociepleniem. Fot. www.stockvault.net

W środę (15 lutego) odbędzie się szkolenie o prowadzeniu remontów i termomodernizacji budynków, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.

Organizatorem spotkania jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Las. Fot. pixabay.com

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie po raz czternasty organizuje Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”.

Tak jak w poprzednich latach, również w tym roku zaprasza do uczestnictwa w przedsięwzięciu szkoły podstawowe, gimnazja i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.