Artykuły z kategorii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - logo

Rusza realizacja projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000".

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie podstaw do skutecznej ochrony dla 236 obszarów Natura 2000, położonych na terenie 12 województw.

Pożar traw. Fot. pixabay.com

Wypalanie traw szkodzi - od lat alarmują ekolodzy, naukowcy, strażacy, a mimo to wiosną i jesienią każdego roku słyszymy o licznych pożarach łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk.

Osoby wypalające trawy nie zdają sobie sprawy, że ich działanie może doprowadzić do gwałtownego pożaru, który przenosi się na lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

Ilustracja do tekstu

Motywem przewodnim XIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego jest jest ochrona przyrody i bioróżnorodność w parkach narodowych Polski.

Jego celem jest m.in. dostrzeganie piękna przyrody ojczystej, kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko przyrodnicze w domu rodzinnym, na podwórku, w klasie, szkole i jej okolicy, zaktywizowanie całej społeczności szkolnej oraz rodzin uczniów do działań na rzecz najbliższego środowiska oraz wyrabianie nawyku oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zadecydował, które organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie na realizację przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2017.

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 16 ofert, z których 15 spełniło wymogi formalne. W lutym odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która zarekomendowała przyznanie pomocy finansowej dla sześciu ofert biorących udział w konkursie. Rozdysponowano w sumie 55 tys. zł.