Artykuły z kategorii

Przedsięwzięcie o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły osób, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne. 

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

 Zobacz także:

Sylwetka prof. Janiny Wengris

Regulamin konkursu oraz wzór zgłoszenia

 

.................................................................................................................................................................................................

Uroczyste podsumowanie III edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris odbyło się 13 czerwca 2016 r. w Muzeum Przyrody w Olsztynie.

Konkurs ma na celu wspieranie postaw proekologicznych i propagowanie działań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego,

Do trzeciej edycji konkursu zgłoszonych zostało pięciu kandydatów, znaleźli się wśród nich prof. dr hab. Roch Mackowicz, Jolanta Boss, Krzysztof Mikunda, Małgorzata Ruszczyk i Wojciech Dereszewski.

Laureatem konkursu został prof. dr hab. Roch Mackowicz, któremu została przyznana nagroda pieniężna oraz pamiątkowa statuetka przekazana podczas uroczystości z rąk Sylwii Jaskulskiej, członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, Urzędu Miasta Olsztyna, Ligi Ochrony Przyrody w Olsztynie, Mazurskiego Parku Krajobrazowego, a także członkowie Kapituły konkursu oraz kandydaci do Nagrody im. prof. Janiny Wengris.

.......................................................................................................................................................................................................

Poznaliśmy laureatów II edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris. Uroczyste podsumowanie inicjatywy, mającej na celu wspieranie postaw proekologicznych i propagowanie działań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego, odbyło się 15 czerwca 2015 roku w Muzeum Przyrody w Olsztynie.

Do drugiej edycji konkursu zgłoszonych zostało pięciu kandydatów, z pośród których kapituła wyłoniła zwycięzcę. Znaleźli się wśród nich Magdalena Markiewicz, Ewa Domaradzka-Ziarek, Alicja Szarzyńska, Leszek Rochowicz i Tadeusz Peter.

Laureatem została Alicja Szarzyńska, której została przyznana nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł oraz pamiątkowa statuetka przekazana podczas uroczystości z rąk Sylwii Jaskulskiej, członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Urzędu Miasta Olszyna, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Ligi Ochrony Przyrody w Olsztynie, Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Nadleśnictwa Kudypy, a także członkowie kapituły konkursu oraz kandydaci do Nagrody im. prof. Janiny Wengris.