Wydział/Departament:

Biuro Geologa Wojewódzkiego

Nazwa sprawy:

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Termin załatwienia:

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Osoby kontaktowa:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn (Agnieszka Bryk, Małgorzata Bożyk-Rynio, Karolina Klepacka

Telefon kontaktowy:

  • (89) 521 94 91 - Agnieszka Bryk
  • (55) 233 75 74 wew. 114 - Małgorzata Bożyk-Rynio
  • (89)521 94 92 - Karolina Klepacka

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn

Miejsce odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.
  2. Projekt robót geologicznych - 2 egzemplarze.
  3. Dowód opłaty skarbowej.

Czas realizacji:

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł (jeżeli wnioskodawca nie jest zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.). Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu Miasta Olsztyna (Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn).

Nr konta: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy :

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

1. We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

2. Projekt robót geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 188, poz. 1696).

Osoba, która wytworzyła informację Karolina Klepacka

Osoba, która odpowiada za treść informacji Jan Szymborski

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych