Artykuły z kategorii

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wydział/Departament:

Biuro Geologa Wojewódzkiego

Nazwa sprawy:

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Termin załatwienia:

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Osoby kontaktowa:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn

Agnieszka Bryk, Małgorzata Bożyk-Rynio, Karolina Klepacka

Telefon kontaktowy:

  • (89) 521 94 91 - Agnieszka Bryk
  • (55) 233 75 74 wew. 114 - Małgorzata Bożyk-Rynio
  • (89) 521 94 92 - Karolina Klepacka

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn

Miejsce odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji.
  2. Dokumentacja - 4 egzemplarze w postaci papierowej i 4 egzemplarze w postaci elektronicznej.
  3. Dowód opłaty skarbowej.

Czas:

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące realizacji

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł (jeżeli wnioskodawca nie jest zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.). Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu Miasta Olsztyna (Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn).

Nr konta:

20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

Zmiany dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dokonuje się przez sporządzenie dodatku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 291, poz. 1712). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714).

Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Klepacka

Osoba, która odpowiada za treść informacji: Jan Szymborski

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych