Zasady ogólne:


a) Zakładana ilość kontroli w roku kalendarzowym – 25 (bez uwzględnienia kontroli wynikających z bieżąco prowadzonych spraw – np. skarg, interwencji)


b) Kontrola przestrzegania warunków koncesji powinna zostać przeprowadzona, co najmniej 1 raz w okresie jej obowiązywania.

 

 

Zasady szczegółowe:


Do planu kontroli zaliczane są złoża, dla których przedsiębiorcy:


a) nie złożyli deklaracji opłatowej określającej wysokość opłaty eksploatacyjnej lub innych wymaganych przez Prawo geologiczne i górnicze dokumentów,


b) w deklaracji opłatowej wykazują zerowe wydobycie,


c) w deklaracji opłatowej wykazują duże wydobycie,


d) nie byli kontrolowani przez organ koncesyjny.