Artykuły z kategorii

Kamea z popiersiem prof. Janiny Wengris

Laureatką konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris została Alicja Szarzyńska

Oficjalne wręczenie wyróżnienia odbędzie się 15 czerwca o godzinie 12 w Muzeum Przyrody w Olsztynie (ul. Metalowa 8).

Nagrodę za zasługi dla ochrony środowiska naturalnego przyznaje kapituła w skład której wchodzą: prof. Roch Mackowicz, dr Wiesław P. Jastrzębski, Tadeusz Mordasiewicz, Jan Bobek, Zbigniew Cieciuch i Grzegorz Drozdowski.

Jurorzy docenili m.in. zaangażowanie z jakim Alicja Szarzyńska stara się zainteresować młodych ludzi przyrodą. Laureatka regularnie inicjuje i realizuje w szkołach i przedszkolach olimpiady, festiwale nauk i przedsięwzięcia takie jak program „Ekozespołów”, „Szkoły dla ekorozwoju”, „Czym skorupka za młodu nasiąknie”, „Wiosenne sprzątanie”. Efektem jej wieloletniej działalności jest sukcesywnie podnoszona jakość pracy przedszkoli i szkół.

Dzięki pasji Alicji Szarzyńskiej powstało blisko 40 lapidariów w których zabezpieczono przed zniszczeniem głazy narzutowe, cenny element krajobrazu m.in. Wzgórz Dylewskich. Jest też autorką publikacji na ich temat:. „Piękno przyrody nieożywionej Warmii i Mazur” i „Dary ze Skandynawii. Głazy narzutowe Warmii i Mazur”.